PRIVACYVERKLARING

Tijdens onze One80 activiteiten kunnen foto’s en video’s gemaakt worden, deze worden niet geplaatst op Social Media. De foto’s en video’s kunnen wel gebruikt worden op onze website of binnen de privésfeer gedeeld worden.

Verder beschikken wij over een privacyverklaring deze is voor iedereen ter inzage beschikbaar. U kunt inzage vragen bij de heren: Zachary Sitaram en Michael Mathew.

Vragen over foto’s en video’s die tijdens onze One80 activiteiten gemaakt worden kunt u richten aan:

Dhr. Z.S. Sitaram (voorganger): info@dedeurcapellealexander.nl