GETUIGENISSEN

Jezus beweegt voorbij je dromen

Ik ben Zachary en ik waardeer het dat je even de tijd neemt om mijn getuigenis te lezen. Jezus, is het laatste wat ik had verwacht in mijn leven.
Het begon allemaal op mijn 12de in Suriname, ik ging met mijn tante en de rest van mijn familie naar de EBG kerk; de Evangelische Broeder Gemeente. Op een dag werd er gevraagd of mensen een keus wilden maken voor Jezus, mijn tante vroeg of ik dit wilde; niet wetende wat er zou gebeuren ging ik toch mee naar voren. Er gebeurde toen iets; ik vroeg om vergeving voor mijn zonden en werd op dat moment aangeraakt door God, ik merkte een verandering die ik niet kon plaatsen. Dit was mijn eerste ervaring met God.

Kort hierna emigreerden mijn familie en ik naar Nederland, ook hier ging ik naar de kerk. Ik bad en las vrijwel elke avond mijn Bijbel en ik geloofde dat er een God was. Wij stopten echter met het gaan naar de kerk en vanaf toen af aan ging het langzamerhand mis. Dit gebeurde allemaal geleidelijk aan, ik kwam namelijk in aanraking met drugs en drank tijdens mijn studentenleven. Ik begon te feesten en schulden op te bouwen in mijn leven, maar lang leve de lol, je bent jong en je wilt wat. Ik bad nog steeds en las ook nog steeds mijn Bijbel, ik moet toegeven ik begreep er toen niets van. Uiteindelijk raakte alles ineen stroomversnelling, ik ging maximaal feesten en maximaal leven, mijn levensmotto was, als je niet maximaal leeft dan leef je helemaal niet. Ik was voor een bepaalde periode vrijwel altijd in een brakke toestand, dit komt omdat ik in de binnenstad werkte en ik regelmatig belande op een after party.

Uiteindelijk nam ik een beslissing dit leven van feesten kan zo niet langer en ik besloot te stoppen met alles. Ik werd serieus dit dacht ik ten minste, ik was gestopt met drinken en allerlei andere dingen maar ik was nog in genoeg dingen betrokken die op zijn zachts gezegd niet ok waren. Ik maakte toen wel de belofte God ik ga weer naar de kerk.

Toen gebeurde het, ik werd aangesproken door twee christenen op straat en die vroegen mij of ik in God geloofde. Ik antwoordde op mijn best: “Ja ik ben ook een christen en ik geloof in God”. Hierop stelden ze weer de vraag: “Als je komt te sterven waar ga jij dan naar toe”? Vol overtuiging antwoordde ik en zei: “Ik ben een goed mens en ik ga naar de hemel”. Het antwoord dat ik terug kreeg was shockend, ze zeiden dat ik het mis had en dat Gods Woord iets anders zei namelijk: ”Niemand is rechtvaardig (Romeinen 3:10)”. Ik was nogal geïrriteerd maar ik had God beloofd dat ik naar de kerk zou gaan, dus ik maakte die twee christenen een belofte en ik zei dat ik zou komen. Ik ben toen naar de kerk gegaan, ik snapte er niets van, ik bleef echter komen, iets in het leven van die Christenen trok mij wel aan. Ze hadden iets wat ik niet had namelijk een oprechte blijdschap. Ik wist niet hoe dit kwam tot dat ik erachter kwam dat ik tot bekering moest komen, dit is een moment in je leven waarbij je God met een oprecht hart vraagt om te komen in je leven. Dit heb ik ook gedaan en er gebeurde niet echt veel, behalve dat ik het verlangen had om te gaan naar de kerk en ik bleef maar komen.

Gaande weg begon God mijn leven te veranderen en ik ervaarde een blijdschap en rust. Dit werd allemaal teveel voor mij en ik deed een stap terug, ik ging weer feesten en probeerde wat te drinken. Ik keek toen op dat moment rond in de discotheek en zag al die mensen ik dacht, dit is niet wie ik ben en wie ik wil zijn. Ik besloot om voor God te gaan leven, ik was echter nog steeds niet overtuigd en vanwege mijn wetenschappelijke achtergrond. Ik besloot om de Bijbel te gaan bestuderen en als ik ook maar één tegenstelling kon vinden dan was ik weg.

God heeft mij daadwerkelijk laten zien door de prediking heen, ervaringen met christenen en door mijn eigen persoonlijk leven heen dat Hij werkelijk bestaat. Ik ben inmiddels jaren verder en elke vezel in mijn lichaam is overtuigd en ervaart dat Jezus leeft en dat mijn thuisplaats de hemel is. God heeft mijn leven glorieus hersteld en ik had nooit gedacht en durven dromen dat mijn leven zo rijk en geweldig zou zijn. God heeft voorbij mijn dromen bewogen.