GETUIGENISSEN

Gods Woord dat tot mij sprak

Hallo, ik ben Anne en hierbij zou ik graag mijn getuigenis met je willen delen.
Ik ben opgegroeid in een eenoudergezin, bij mijn moeder. We geloofden wel in een God, maar Hij had geen echte plek in ons leven. Toen ik 11 was werd mijn moeder ernstig ziek. Mijn moeder herstelde wel na een paar maanden maar werd nooit meer de oude. Vlak na deze periode begon ik steeds meer de leegte die ik al had te ervaren en een enorm gemis, ik werd hier erg rebels door en ging de verkeerde dingen doen. Wat mij alleen nog maar meer schade toebracht. Ik probeerde de leegte op te vullen met o.a. alcohol, roken en relaties maar de leegte bleef. Op een gegeven moment begon ik me af te vragen wat eigenlijk het doel van het leven was. Ik had zoveel vragen, en probeerde de antwoorden hierop te zoeken in verschillende levenswijzen en religies. Ik deed een opleiding op een christelijke mbo. Maar dat sprak me totaal niet aan en ik wilde er ook niet veel mee te maken hebben.

Ik vond het christendom nep en schijnheilig. Ik kon gewoonweg niet geloven dat christenen werkelijk gelukkig waren. Maar ik geloofde nog steeds in een soort god. Ik ontmoette mijn man en had inmiddels een geloofsovertuiging die bestond uit bij elkaar geraapte stukjes van verschillende religies en levenswijzen. Ik dacht als je maar een goed mens bent, dan kom je wel in de hemel. Via mijn man kwam ik in aanraking met de God van de bijbel. Aanvankelijk wilde ik er niet zoveel van weten, maar hij was zo serieus en overtuigd dat Jezus Christus de waarheid was dat het mijn interesse wel wekte. Hij had me ook verteld dat als ik geaccepteerd wilde worden door God, ik eerst vergeving moet vragen en tot bekering komen. Hij luisterde regelmatig naar preken op televisie en las de bijbel. Ik keek met hem mee en viel eigenlijk altijd in slaap. Ik had mijn hart nog niet open gesteld voor Jezus en ik begreep ook niet veel van wat er werd gezegd.

Totdat ik werd geraakt door een tekst uit de bijbel (psalm 27:10), het was alsof die woorden waren geschreven voor mij om op dat moment te lezen. God maakte me duidelijk dat Hij degene is die ik nodig heb om de leegte in mijn hart te vullen. Al die tijd was ik op zoek naar acceptatie, liefde en goedkeuring. En God heeft dit alles vervuld.
Ik kreeg de overtuiging dat ik vergeving voor mijn zonden moest vragen en Jezus moest vragen om in mijn leven te komen. Ik voelde een enorme dankbaarheid dat God naar mij omzag. Ik begon te bidden en voelde de leegte in mij gevuld worden met Gods liefde. Opeens was daar die vrede waar ik al heel lang naar op zoek was en een enorme blijdschap kwam over mij, geweldig! Sindsdien heb ik God niet meer losgelaten en heb ik vele wonderen mee mogen maken. Mijn man bekeerde zich ook rond die tijd en samen groeiden we verder als christenen. We zijn op
zoek gegaan naar een kerk, zijn getrouwd en inmiddels hebben we twee dochters.

Ik had nooit verwacht dat mijn leven er zo uit zou gaan zien. Ik ben enorm dankbaar dat Jezus Christus voor mij aan het kruis is gegaan en mij vrij heeft gemaakt van mijn gebondenheden zoals afwijzing, minderwaardigheid en eenzaamheid. Nu kan ik zeggen dat ik Zijn vrede en blijdschap dagelijks ervaar. En dat is geweldig.