GETUIGENISSEN

God gaf mij een andere denkwereld

Ik kom uit een groot gezin dat enkel alleen door mijn moeder draaiende werd gehouden. Op het moment toen ik nog thuis woonde waren wij met z´n vijven. Mijn moeder probeerde ons zo goed als zij kon op te voeden maar zij kwam hierbij oren, ogen, handen en alles wat je ook maar kunt bedenken te kort.

Doordat mijn moeder het als alleenstaande vrouw enorm druk had, kon ik eigenlijk doen en laten wat ik wilde. Ik weet nog dat ik op twaalfjarige leeftijd met de trein vanuit Rotterdam naar Den-Haag ben gegaan, om daar met het geld van de kinderbijslag een gouden tand te zetten. Mijn moeder was hier niet van op de hoogte. Het ging van kwaad tot erger, ik begon met blowen, alcohol en daarnaast spijbelde ik geregeld.

Op den duur was het niet meer mogelijk voor mij om thuis te blijven wonen. Ik werd uit huis geplaatst en kwam terecht in een internaat. In het internaat leerde ik structuur kennen, zo aten wij daar gezamenlijk aan tafel en was er een vaste corveelijst . Vanuit huis was ik gewend om op de bank voor de t.v. te eten. Daarnaast was er de gelegenheid om te fitnessen. Dit deed ik dan ook geregeld omdat ik merkte dat ik er meer zelfvertrouwen van kreeg.

Na enige tijd mocht ik weer thuis wonen. Ik heb me direct ingeschreven bij een sportschool zodat mijn zelfvertrouwen werd behouden en daarnaast volgde ik een opleiding in de beveiliging.

Doordat ik bezig was met sport kreeg ik een bepaalde discipline en structuur. Zo had ik bijvoorbeeld minder behoefte om te blowen omdat ik merkte dat mijn prestatie in de sportschool er niet op vooruit ging. Ik ging ook niet onnodig laat naar bed want mij werd verteld: ‘’in je rust dan groei je’’. Wel had ik het verlangen om ieder weekend uit te gaan want dat was tenslotte de plek om te laten zien wie je bent. Maar om eerlijk te zijn was ik een onzeker persoon die bang was voor afwijzing. En daar kwam ik achter toen God in mijn leven begon te spreken.

Toen ik weer thuis kwam wonen zag ik dat mijn moeder grotendeels de huishoudelijke taken deed. Vóór mijn verblijf in het internaat wist ik niet beter maar naderhand vond ik dit onlogisch, gezien het feit dat wij met meerdere in huis woonde. Zodoende stelde ik voor om een taakverdeling te maken en om één keer per week een gezamenlijke schoonmaak te houden. Mijn twéé jongere broers dachten hier anders over. Wat daarna volgde was een discussie waarbij de gemoederen hoog opliepen en wat uiteindelijk ontaarde in een vechtpartij, over en weer werden kwetsende dingen gezegd, ik voelde mij enorm afgewezen.

Ik ben naar mijn slaapkamer gegaan en vanuit mijn raam keek ik op naar de hemel vragend om hulp, niet wetend naar wie of wat. Ik werd overmand door emoties en dacht eraan om mezelf te doden door voor een trein te springen.

Ik ging naar buiten op weg naar een treinstation maar voordat ik ging liep ik eerst door een winkelcentrum, wellicht kon ik op andere gedachten komen. En op die plek kreeg ik inderdaad andere gedachten. Ik werd aangesproken door een christen met de vraag of ik gelovig ben. Voor iemand die nooit naar de kerk ging of bad kon ik deze vraag niet volmondig met ja beantwoorden. Ik had een vaag begrip van een hogere macht maar geen Godsbesef. Ik vertelde wat er was voorgevallen en gaf aan dat deze ontmoeting geen toeval kon zijn. Aan mij werd toen gevraagd of ik er voor open stond om te bidden en daar stond ik voor open.

Wij baden samen het zondaarsgebed, ik vroeg om vergeving van mijn zonden vanaf dat moment begon God vorm te krijgen in mijn leven. De oorzaak van sommige situaties werden mij langzamerhand duidelijk. Gaandeweg wist ik zeker dat God mij heeft geaccepteerd maar ik kreeg de overtuiging dat ik moest veranderen.

Loskomen van gedachtes waaraan ik me als het ware aan had overgegeven was niet makkelijk. Maar God gaf mij de overtuiging en doordat ik ervoor begon te bidden kreeg ik de kracht en inzicht om het anders te zien. Zodoende voel ik mij niet langer afgewezen en kan ik nee zeggen tegen verleidingen waar ik vroeger aan toegaf. God heeft mijn denkwereld en het handelen wat daaraan gekoppeld is compleet veranderd.