Beleid

Partners

Stiching Samen 010
Evangelie Gemeente De Deur Capelle-Alexander acteert voor Samen 010 als voelsprieten binnen de gemeente Capelle aan den IJssel. De gemeenteleden van Evangelie Gemeente De Deur zijn wekelijks op de straten te vinden onder de mensen, hierbij worden gesprekken aangegaan met de burgers van Capelle aan den IJssel.

Tijdens de gesprekken komen verschillende aspecten aan het bod en in sommige gevallen geeft men aan dat er reële financiële noden zijn, dit is een signaal voor de gemeente. Tijdens de (kerk) bijeenkomsten worden verschillende mensen ontvangen, die tevens ook verschillende noden hebben. Mochten er tijdens de nagesprekken na deze bijeenkomsten naar voren komen dat men financiële noden heeft, wordt dit ook vertaald naar een signaal. Deze signalen worden concreet gemaakt door een verwijzing te maken naar Samen 010.

In een notendop verwoord: Samen 010 is een christelijke organisatie die werkt met professionele en betrokken vrijwilligers die zich inzetten voor het wel en wee van de burgers van de gemeente Capelle aan den IJssel. Dit doen ze door bijvoorbeeld (indien nodig) een intensieve schuld begeleiding toe te passen, verder is Samen 010 betrokken in verschillende maatschappelijke (tijdelijke) projecten.

Wie is Samen 010? 

Samen 010 is een organisatie waarbij kerken en vrijwilligers samen optrekken en zich inzetten voor de stad. Met elkaar zijn wij actief in vrijwilligersprojecten rondom zorg, armoede en sociaal isolement. Mensen met weinig geld en weinig sociale contacten zijn in onze samenleving het meest kwetsbaar. Samen 010 werkt vanuit een christelijke visie waarbij we compassie en naastenliefde proberen te vertalen naar de praktijk.

Wij geven steun aan mensen die niet op eigen kracht aan de samenleving kunnen deelnemen; aan hen die in achterstandssituaties verkeren. Wij maken zichtbaar wat er leeft in de stad en geven stem aan de stemlozen. We steunen elke inspanning ter bevordering van een humane en rechtvaardige samenleving en zetten ons in om onze kerkelijke achterban actief te betrekken bij maatschappelijke ontwikkelingen. (voor meer informatie www.samen010.nl)

Stichting HIP
De samenstelling van de gemeenteleden van Evangelie Gemeente De Deur Capelle-Alexander is opgemaakt uit verschillende “klussers”. De gemeenteleden zijn daarom in staat om verschillende diensten thuis te verrichten bij bewoners uit Capelle aan den IJssel. Hebt u (tijdelijk) hulp nodig kijkt u dan op de website van stichting HIP, de stichting is o.a. in het leven geroepen voor mensen die tijdelijk een helpende hand kunnen gebruiken in het leven. Stichting HIP met als regio Capelle aan den IJssel is een project van Samen 010 waarbij de helpdesk o.a. belast is met het maken van de juiste zorgkoppelingen. Hierbij maakt stichting HIP o.a. gebruik van vrijwilligers met een christelijke identiteit, verder beschikt Stichting HIP over een database waar men verschillende diensten kan aanvragen. Evangelie Gemeente De Deur is opgenomen in deze database.

Wie is Stichting HIP?

HiP is een sterk groeiend netwerk van kerkleden en parochianen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze manier geholpen door hulpbieders die daarmee ook hun eigen kerk of parochie een gezicht geven in de lokale samenleving. Vraag en aanbod worden door de plaatselijke helpdesk van HiP bij elkaar gebracht.

Voordat een hulpvraag een hulpbieder bereikt, is deze eerst door een HiP-medewerker in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte HiP-hulpvraag. Zowel hulpvragers als hulpbieders weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar hij eindigt. Lokale kerken, parochies en andere organisaties werken binnen de plaatselijke HiP-helpdesk met elkaar samen. Het plaatselijke werk van HiP wordt ondersteund door de landelijke stichting, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, PR en specifieke know how. (voor meer informatie www.stichtinghip.nl)Voedselbank Capelle aan den IJssel
Evangelie Gemeente De Deur Capelle-Alexander ondersteunt met een maandelijkse financiële bijdrage de Voedselbank in Capelle aan den IJssel. Verder stellen de gemeenteleden 2x per jaar voedselpakketten samen bedoeld voor de Voedselbank in Capelle aan den IJssel. Samen staan wij sterk voor een beter Capelle aan den IJssel.

Wie is de Voedselbank Capelle aan den IJssel?

Doel van de stichting is het aanvullen van basale levensbehoeften door het uitdelen van voedselpakketten voor inwoners van Capelle aan den IJssel die op of onder het bestaansminimum leven.

Daarnaast wil de Voedselbank Capelle aan den IJssel een bewustwordingsproces op gang brengen bij bewoners, instellingen en politiek ten aanzien van armoede in Capelle aan den IJssel. Voorlichting en Educatie vinden we daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Ten slotte willen we een bijdrage leveren in het terugdringen van verspilling en vernietiging van uitstekend voedsel. We doen dit door snel te reageren op aanbieders van voedsel en te zorgen voor de hygiëne, inpakken en goede koel en vriescapaciteit. In principe kopen we zelf geen voedsel in. Voor de logistiek maken we gebruik van de vrijwilligers bij Stichting Capelle Werkt. Hierdoor zijn we in staat snel en adequaat om aanbod van voedsel op te halen. (voor meer informatie www.voedselbankcapelle.nl)

De Jonge Krijger
Evangelie Gemeente De Deur Capelle-Alexander organiseert op regelmatige basis verschillende jeugd- en/of volwassenen activiteiten. Tijdens deze activiteiten worden er regelmatig contacten gelegd met de jongeren van Capelle a/d IJssel en omstreken. Uit deze contacten blijkt dat sommigen van de jonge Capellenaren nog geen (afgeronde) opleiding hebben dit is vaak in combinatie met een verstoord leef ritme. Samen proberen wij vanuit een geloofsovertuiging de jongeren te motiveren om een ander leef ritme te ontwikkelen en concreet stappen te maken naar een opleiding.

Een opleiding helpt om iemands leven weer op koers te krijgen en weer in het ritme te brengen van de samenleving. Hierin heeft Evangelie Gemeente De Deur Capelle-Alexander in De Jonge Krijger een geschikte partner gevonden.

Wie is De Jonge Krijger? 

  • Wat wil JIJ het allerliefste doen?
  • Wij helpen jou naar school en werk.
  • Persoonlijke begeleiding, workshops, trainingen en voorlichtingen.
  • Meestal gratis!

Wij helpen jou ontdekken wat jij het allerliefste wil doen. Dit doen wij door jou persoonlijk te begeleiden en trainingen, workshops en voorlichtingen te geven. Bel of mail even om te horen of wij jou gratis kunnen helpen.

Studiekeuze, inschrijving opleiding, zoeken naar werk, een stage, leerwerkplek, bijbaan en het oplossen van jouw problemen.

Ben je tussen de 16 en 27 jaar en woon je in Capelle ad IJssel? Kom langs op de Mient 22a of bel 010 – 760 55 55 voor meer informatie. Check onze site: www.jongekrijger.nl

Downloads

Beleidsplan
Download PDF

Kerkstatuten
Download PDF

Jaarverslag
De jaarverslagen en notulen/activiteiten van Evangeliegemeente De Deur Capelle-Alexander worden gepubliceerd op de website www.anbibank.nl